Beraninya Dai Wan tegur Faiz Roslan Secara Terbuka?